Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Doelstelling

Doelstelling

GESCHIEDENIS

In 1996 werd een stichting in het leven geroepen om het industrieel erfgoed van bedrijven en organisaties in Helmond e.o. te verzamelen en te documenteren. In die tijd waren de kerntaken: het behouden, bewaren en documenteren van het Industrieel verleden van Helmond. Gaandeweg kwamen er complete collecties tot stand en uiteindelijk waren de activiteiten rond 2008 uitgegroeid tot een echt Erfgoedhuis.

Hier werd door een aantal vrijwilligers met groot enthousiasme het industrieel erfgoed gepresenteerd. Bij de inrichting van het interieur en het gebruik van voorwerpen, foto’s, etc. werd uitgegaan van de sfeer van eind 19de eeuw eerste helft 20ste eeuw.

HEDEN

In het jaar 2009 vond een bestuurswisseling plaats. Met deze bestuurswisseling kwam er een frisse wind door de organisatie. Het bestuur merkte op dat de wensen en behoeftes van de bezoekers aan een erfgoedhuis veranderde Het concept van het Erfgoedhuis werd aangepast aan de huidige en toekomstige wensen en behoeften van bezoekers. Na 1 jaar intensieve verbouwing werd het Erfgoedhuis getransformeerd in een nieuw kenniscentrum voor het industriële erfgoed. De opening van dit kenniscentrum vond plaats in december 2012. “Connecting Industrial History” is de rode draad die door alles heen loopt. Naast het verleden is er ook aandacht voor het heden en de ontwikkelingen van de industrie in de toekomst. Uit het verleden kun je leren en de kennis daarover kan een leidraad zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Het kenniscentrum heeft 4 vaste exposities (over metaal, druk, energie en gas) en regelmatig wisselende tentoonstellingen. Oude techniek is met nieuwe techniek gecombineerd door gebruik van nieuwe media; documenten, boeken en flatscreens met interactieve programma’s en een prachtige filmzaal.

Van jong tot oud, van oud-medewerker, medewerker en directeur tot schoolklas en groepen, voor eenieder is er een programma

In dit voor Nederland unieke kenniscentrum kan de bezoeker op diverse manieren de situatie van de industrie van vroeger en die van nu leren en beleven.

MISSIE

Het Industrieel Atrium maakt kennis over de industrie van Zuid- Oost Brabant en van Helmond van heden en verleden toegankelijk voor iedereen. Dit om mensen te inspireren, verrijken en motiveren.

KERNWAARDEN

Kwalitatieve bedrijfsvoering

VISIE

“Connecting Industrial History “ is het verhaal en de kernvisie van het Industrieel Atrium. Door het heden en verleden van de industrie in kaart te brengen en te presenteren wordt inzichtelijk gemaakt wat er vroeger en nu bij het maken van een eindproduct komt kijken. Dit wordt vervolgens gepresenteerd in diverse vormen voor verschillende doelgroepen. Daarmee wordt de missie van inspireren, verrijken en motiveren ingevuld.

 

BELANGRIJKSTE TAKEN OM DE MISSIE EN VISIE TE BEREIKEN

1. Behoud, beheer, uitbreiden en ontsluiten van de huidige permanente collectie (sectoren textiel, druk, metaal en energie)

2 Presenteren van informatie via diverse media: traditionele en nieuwe

3. Interactieve programma’s ontwikkelen voor diverse maatschappelijke doelgroepen

4. Als kenniscentrum van de industrie van Zuid-Oost Brabant en Helmond fungeren als katalysator

5. Het continue vergroten van de naamsbekendheid middels toepassing van optimale marketing en

promotie activiteiten en het gebruik van social media zodat het bereik naar diverse doelgroepen zo

groot mogelijk is.

6. Kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering/ financieel beleid inclusief aantrekken van externe financiering.