Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Stoommachine fabriek W. Swinkels

Stoommachine fabriek W. Swinkels

De stoommachine dateert uit 1865 en had 8 pk vermogen. De stoommachine is een machine die door middel van onder druk staande stoom mechanische arbeid verricht.

De Engelsman  Thomas Newcomen en Thomas Savery  vonden deze arbeidstoepassing uit in 1705 maar het was de Schot  James Watt die het rendement van de stoommachine

Verbeterde waardoor de stoommachine in 1764 voor algemene toepassing kon worden ingezet. Met de introductie van de stoommachine en ook door andere belangrijke oorzaken ging in Engeland in de 17de en 18de eeuw de eerste industriële revolutie van start. De eerste stoommachine in Nederland werd in 1776 in Rotterdam in gebruik genomen. Een  nagemaakt model van een stoommachine uit die tijd staat in Het Industrieel Atrium.