Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

DE SCHATKAMER VAN HET INDUSTRIEEL ERFGOED

Er is in feite niets echt nieuw onder de zon met het produceren van onze producten. Het gebeurt nu sneller, efficiënter en goedkoper door de digitalisering. Maar daardoor dreigen kennis en ervaring van de materie en vaardigheden  teloor te gaan. Terugvallen op de kennis van de techniek, en de kenmerken van productie en handvaardigheid van vroeger is er dan niet meer bij. Dat is jammer want in vele gevallen zijn die kennis en kenmerken nog noodzakelijk. Uiteindelijk is het daarmee allemaal begonnen.

Cultureel programma

Maar Het Industrieel Atrium heeft als uniek kenniscentrum van het industrieel erfgoed nog een aantal schatten van de vroegere productie en nijverheid in huis in de vorm van bijzondere gereedschappen, machines, voorwerpen, films, foto’s en documenten. Ervaren gastheren en vrouwen vertellen U daarover en demonstreren de werking daarvan. Wilt U ervaren hoe vroeger het Brabanstbontje of de schotteldoek/vaatdoek werd geweven of hoe de patroon directeur kantoor hield of hoe moeder de vrouw vroeger kookte of hoe de krant en het boek vroeger gedrukt werd. Of misschien wilt u zelf achter het weefgetouw gaan zitten of zelf  de boekdrukkunst ervaren of zelf in de directiekamer van de 19de eeuw een bijzondere ervaring op doen. Maar misschien bent uw wel nieuwsgierig naar de bijzondere Helmondse industriële bedrijven die al vele jaren lang  met bijzondere producten op het wereldtoneel acteren. Kom dan naar Het Industrieel Atrium in Helmond maar lees eerst daarvoor de aantrekkelijke culturele programma’s  voor het jaar 2020 zoals die vermeld staan in het blok hiernaast.