Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Op de open dag 2 juni a.s. heeft het Industrieel Atrium weer een zeer interessant thema op het programma staan in het kader van het “ Jaar van de Ambachten”, te weten; het Ambacht Boekdrukken en Boekbinden.
De digitalisering van informatie in onze maatschappij heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat steeds meer informatie online vergaard wordt. Hierdoor is de verkoop van papieren kranten en boeken onder druk komen te staan. Veel mensen lezen kranten en boeken tegenwoordig op computers, tablets, e-readers en telefoons. Ook binnen drukkerijen hebben veel technische veranderingen plaatsgevonden.                            
Op de open dag zal het Industrieel Atrium o.a. laten zien hoe vroeger het drukproces voornamelijk met de hand werd gedaan en met drukinkt en letters. Het Industrieel Atrium heeft een origineel drukinkten laboratorium, een uniek erfgoedstuk. Hier worden de verschillende kwaliteiten van de drukinkten getest op o.a.: viscositeit, wrijfechtheid, kleur etc. Drukinkt is een inkt die bij het drukken door de drukvorm (bijvoorbeeld loden letters) wordt overgedragen op het te bedrukken materiaal (substraat), bijvoorbeeld papier. Drukken is een vermenigvuldigingsprocedé waar, voor het weergeven van het onderwerp, drukinkt wordt overgebracht op een te bedrukken materiaal met behulp van een drukvorm en een drukkracht. 
De druktechniek wordt onder andere gebruikt in de boekdrukkunst voor het vermenigvuldigen van geschriften. In Europa maakte de boekdrukkunst haar intrede in de vijftiende eeuw. 
Programma:
Vanaf 13.00 uur: demonstratie boekdrukken en boekbinden door ervaren boekdrukkers en boekbinders. Zij demonstreren onder meer hoe vroeger letters met de hand werden gezet en het drukwerk voornamelijk met de hand werd gedaan en geven tevens uitleg over toepassingen van drukinkt. Onder het motto “druk uw eigen boekenlegger” worden de bezoekers uitgenodigd en aan het werk gezet om hun eigen boekenlegger met hun eigen naam daarop zelf te drukken. Tevens wordt getoond hoe boeken worden gebonden.
Vanaf 13.00 uur gaat er een expositie van start van bijzondere en mooie boeken en boekenleggers.
Vanaf 14.00u is er een lezing “ Van Schrijven tot Drukken”. Deze lezing wordt verzorgt met beeld en woord door dhr Konemann. Hij vertelt en laat zien hoe de menselijke communicatie en verspreiding daarvan vanaf het prille begin tot en met de uitvinding van de boekdrukkunst is verlopen. Het is een pakkende en leerzame lezing die vooral inzichten geeft hoe het woord en schrift vanaf het begin als communicatiemiddel zich heeft ontwikkeld. Wij zijn nu bezig met de digitale communicatie en het is interessant te weten hoe vooraf aan deze periode de communicatie tussen mensen tot stand kwam. De lezing duurt ongeveer 45 minuten en wordt herhaalt vanaf 15.00 uur.
Het programma sluit af  met een korte film “ Letter voor Letter” die in het kort de ontwikkeling laat zien van de uitvinding van de boekdrukkunst
Entree Introductiemiddag
€4,00 per persoon, kinderen tot 8 jaar gratis 
€ 3,00 65+
Inloopdagen ( Woensdagen Donderdagen) bezoek exposities:
€2,50 p/p , kinderen tot 8 jaar gratis,
€2,00 p/p voor 65+