Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Heden bereikte ons het bericht dat de oud voorzitter en mede initiatiefnemer van het Industrieel Atrium, Mr Jan Swinkels ( 20-01-1926 tot 22-03-2022) op 96 jarige leeftijd is overleden. 

Zijn bestuurlijke opvattingen en kunde en ook zijn niet aflatende inzet en grote kennis van de Helmondse industrie waren voor ons een grote drijfveer om het industrieel erfgoed van Helmond aan een brede kring van belangstellenden kenbaar te maken. Wij wensen zijn nabestaanden sterkte met dit grote verlies .

Het bestuur en vrijwilligers van de Stichting Industrieel Erfgoed Helmond ; “Het industrieel Atrium”