Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

                                             TIJDELIJKE  SLUITING

DE AFGELOPEN TWEE WEKEN IS GEBLEKEN DAT HET NIEUWE CORONA PROTOCOL VOOR ONS KENNISCENTRUM EN MUSEUM OP EEN VEILIGE MANIER NIET BLIJVEND GEHANDHAAFD KAN WORDEN. WIJ VOELEN ONS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGHEID VAN ONZE MEDEWERKER(STER)S EN DE BEZOEKERS EN DAAROM IS HET INDUSTRIEEL ATRIUM VANAF 20 OKTOBER 2020 VOORALSNOG 6 WEKEN GESLOTEN. HET SPIJT ONS ZEER MAAR EEN VEILIGE MINIMALE AFSTAND VAN 1,5 METER EN HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE  BELEMMEREN ONZE MEDEWERKERS BIJ DE UITVOERING VAN DE PERSOONLIJKE RONDLEIDINGEN, BEGELEIDINGEN, DEMONSTRATIES EN HET TONEN VAN DOCUMENTAIRES TER PLEKKE. U ALS BEZOEKER KRIJGT DAN ONVOLDOENDE INFORMATIE EN TEVENS KUNT U DAN NIET ONBEZORGD EN OP EEN GOEDE MANIER DE ERFGOED PROGRAMMA’S VOLGEN. HELAAS IS HET NIET ANDERS, VEILIGHEID VOOR IEDEREEN STAAT BIJ ONS HOOG IN HET VAANDEL. MAAR WIJ HOPEN ZO SPOEDIG MOGELIJK DAARNA ONZE EXCLUSIEVE EN SPECIALE CULTURELE INDUSTRIELE ERFGOED PROGRAMMA’S WEER TE KUNNEN STARTEN. VIA DEZE WEBSITE  HOUDEN WIJ U HIERVAN OP DE HOOGTE.

LET OP EN BLIJF GEZOND!

HET INDUSTRIEEL ATRIUM

BESTUUR EN MEDEWERKER(STER)S