Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Op 26 juni jl. verwelkomde het Industrieel Atrium 35 personeelsleden van het Ministerie van Justitie voor een workshop in de drukkerij. Na ontvangst met koffie,thee en gebak werden de personeelsleden aan het werk gezet door de handdrukkers. Er werd geleerd hoe ze een zelfgekozen figuur uit linoleum konden uitsnijden.
Vervolgens werden deze mallen door hen, onder begeleiding van onze handdrukkers, voorzien van drukinkt. Daarna ontstonden door het drukproces prachtige “schilderijtjes”. Alle personeelsleden mochten zijn/haar “schilderijtje” uiteraard behouden.

Het was voor een ieder een leerzame en welbestede dag.