Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Vanaf 01.01.2018 is het Industrieel Atrium voor individueel bezoek alleen open op donderdagen vanaf 9.30u-16.30u. Tevens is er eens per kwartaal een open dag op de laatste zondag van het kwartaal. Dus de eerste open dag is op 25 Maart 2018.
Voor reserveringen/bezoeken voor groepen kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

U bent van harte welkom,

Het team van het industrieel Atrium