Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Vrijdagmiddag 9 Maart jl. heeft het Industrieel Atrium haar deuren geopend voor de ontvangst van een aantal vluchtelingen. Onder de enthousiaste begeleiding van de Heer R. Brandenhorst van de “Stichting Vluchtelingen als Naasten” uit Helmond, werd een groep van 18 personen van diverse nationaliteiten gedurende ruim 3,5 uur door de vrijwilligers van Het Industrieel Atrium ontspanning en cultuur geboden.

Zij werden op diverse manieren geïnformeerd over Helmond en haar industrieel verleden. Gedurende deze 3,5 uur gaven de vrijwilligers demonstraties op oude machines. Tevens werden filmpjes getoond en werd uitleg gegeven over oude ambachten. Ook konden de vluchtelingen zelf aan de slag met verschillende apparaten. Dat alles onder het genot van een kop koffie, thee of limonade. Voor de kinderen waren er kleurpotloden en papier waarop zij prachtige tekeningen maakten. Het was voor iedereen een geslaagde middag. Enkelen boden zelfs aan om vrijwilligerswerk te gaan doen. Tevreden en dankbaar keerden de vluchtelingen weer terug naar hun tijdelijke en onbestemde verblijfplaats.