Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Opening Weverspark appartementencomplex

Medewerkers van Het industrieel Atrium verzorgde de openingshandeling.Zij hadden een weefgetouw mee gebracht waarop de wethouder, de directeur en enkele bewoners een stuk herinneringsdoek op een handweefgetouwuit de collectie van Het Industrieel Atrium weefden. Hiermee werd symbolisch een verbinding met het verleden tot stand gebracht en werdde onderlingen verwevenheid tussen de bewoners tot uitdrukking gebracht. Onder de bezielende leiding van de deskundige handwever van Het Industrieel Atrium, Theo Kuipers, kwam het herinneringsdoek tot stand.