Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Er was veel belangstelling voor de eerste introductiedag van het ambacht beeldhouwen, in het kader van het “Jaar van de Ambacht” in het Industrieel Atrium. Terwijl het regende op de daken van het Atrium werd er binnen door menig bezoeker flink gestudeerd op stukken steen. Beelden en beeldhouwen waren namelijk het middelpunt...

Lees meer

Op 27 januari a.s. trapt het Industrieel Atrium ” het Jaar van de Ambachten ” af met het ambacht Beeldhouwen Voor deze introductiemiddag hebben we speciaal Andre van Veghel, uit Helmond,  uitgenodigd. Andre en zijn cursisten beeldhouwen uitsluitend op traditionele wijze ; ze gebruiken als gereedschap slechts de klopper en beitel,...

Lees meer

In het Industrieel Atrium zijn weer nieuwe boeken te koop zoals: – “Helmond, stad van nijverheid en industrie” ( prijs € 5,50 digitaal te koop) boek over de geschiedenis van de nijverheid en industrie van de stad Helmond van de 15de eeuw tot en met de twintigste eeuw. –...

Lees meer


Zondag 1 juli is de derde fotoserie van ” Het Industrieel leven van Helmond” geopend door de voorzitter van Stichting Open Galeries Helmond, de heer Wim Raaijmakers, en de voorzitter van de Stichting Industrieel Atrium, de heer Marc Swinkels. Deze fotoserie, 28 foto’s in panelen geplaatst aan weerszijde van...

Lees meerOp 26 juni jl. verwelkomde het Industrieel Atrium 35 personeelsleden van het Ministerie van Justitie voor een workshop in de drukkerij. Na ontvangst met koffie,thee en gebak werden de personeelsleden aan het werk gezet door de handdrukkers. Er werd geleerd hoe ze een zelfgekozen figuur uit linoleum konden uitsnijden....

Lees meer

Het Industrieel Atrium ontvangt veel schoolgroepen. Leerlingen kunnen via oude en nieuwe media leuke en interessante informatie vergaren over het industriële verleden van Helmond e.o. Op 10, 11 en 12 april jl. hebben meer dan 60 leerlingen van deze school, allemaal 2de klassers Havo en VWO, een bezoek gebracht...

Lees meer

Verslag Industrieel Atrium Textiel en weverij Namen: Fenne Kersjes, Sanne van Lierop en Raghad Alkadah Klas: V2A Docent: Dhr. G.J. Onrust Inleverdatum: 12-04-2018 Inhoudsopgave ● Inleiding ● Industriëlerevolutie ● Handmatigweven ● Weefgetouw ● Spoel+schietspoel ● Bedrijven ● Anderevoorwerpen ______________________________________________________ Inleiding We zijn op donderdag 12 april 2018 naar het...

Lees meer