Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Geachte bezoeker, Vanaf 1 juli a.s. zijn wij voor bezoek geopend op de donderdagen van 9.30u -15.30u. Voor groepen of bezoekers die buiten deze dagen of tijden willen komen kunt u reserveren. Neemt u daarvoor contact op met: Mevrouw B.de Veer b.deveer@industrieel-atrium.nl of via 0492-535977   Vanaf 5 augustus tot en...

Lees meer

Een bijzonder evenement in het Industrieel Atrium op 23 juni a.s. Thema “ Lezen en het boek “ (Aansluitend opent de  thematentoonstelling  ” Lezen, Boekdrukken en Boekbinden”).                                                                                Op deze dag hebben we 4 leuke en interessante onderdelen voor u georganiseerd Lezing: “ Historie van het lezen en schrijven”...

Lees meer


Op de open dag 2 juni a.s. heeft het Industrieel Atrium weer een zeer interessant thema op het programma staan in het kader van het “ Jaar van de Ambachten”, te weten; het Ambacht Boekdrukken en Boekbinden. De digitalisering van informatie in onze maatschappij heeft er de afgelopen decennia voor...

Lees meer


 Op 24 maart jl. stond een apart beroep in de spotlights in het Industrieel Atrium, het aloude beroep kantklossen.  De demonstratie en tentoonstelling werd druk bezocht. Met grote aandacht voor het ambacht kantklossen werden er   veel vragen gesteld en positieve opmerkingen gemaakt omtrent de inrichting van de   tentoonstelling met...

Lees meer

“Gastheren/Gastvrouwen gezocht In dit voor Nederland unieke kenniscentrum kan de bezoeker op diverse manieren de situatie van de industrie van vroeger en die van nu leren en beleven. Naast het verleden is er ook aandacht voor het heden en de ontwikkelingen van de industrie in de toekomst. Het kenniscentrum heeft 4...

Lees meer

Kantklossen is een ambacht dat al eeuwen oud is. De oorsprong is vermoedelijk te vinden in Vlaanderen, hoewel de historie ook in Italië het kantklossen al vroeg vermeldt. De overlevering zegt dat het kantklossen is ontstaan uit vlechten, weven en knopen. Kloskant is een weefsel dat door een kantwerkster,...

Lees meer

Wilt u de prachtige beelden van Andre van Veghel nog graag bewonderen? Dat kan nog tot uiterlijk 28 februari a.s ! Andre en zijn cursisten beeldhouwen uitsluitend op traditionele wijze ; ze gebruiken als gereedschap slechts de klopper en beitel, om de steen vorm te geven, en maken dus niet...

Lees meer

Speciale Lezersactie Dagblad Traverse Er was zoveel belangstelling op de eerste introductiemiddag ‘beeldhouwen’, dat de organisatie heeft besloten een tweede dag te verzorgen. Deze vindt plaats op zondag 17 februari a.s. Samen met dagblad de Traverse hebben we een interessante lezersactie voor bezoekers. Door middel van inlevering van de...

Lees meer